Centerledelsen

Tina Kejser Centerchef, C145@sof.kk.dk
Pia Finne Proces- og projektleder, GV19@sof.kk.dk

Center for Selvstændig Bolig & Beskæftigelse
Østerfælled Torv 20, 2
2100 København Ø

Udviklingsteamet

Du er velkommen til at kontakte udviklingsteamet, hvis du har spørgsmål til medarbejderudvikling, kommunikation, sundhedsforhold eller arbejdsmiljø.

Jette Kristoffersen, Udviklingskonsulent, HL43@sof.kk.dk
Lis Hugger Schustin, Udviklingskonsulent, HL70@sof.kk.dk
Liset Holse, Centersygeplejerske ZW4X@sof.kk.dk
Peter Hjersing Sidelmann, Arbejdsmiljø- og projektkoordinator, CW7H@sof.kk.dk

Center for Selvstændig Bolig & Beskæftigelse
Østerfælled Torv 20, 2.
2100 København Ø

Administrativt team

Du er velkommen til at kontakte CSBB-administrationen, hvis du har spørgsmål til økonomi eller løn.

Kathrine Schousboe Thomsen, Økonom, FI9F@sof.kk.dk

Yvonne Nielsen, Økonomimedarbejder, EM1D@sof.kk.dk
Vibeke Waterstradt, Økonomimedarbejder, YY72@sof.kk.dk

Pia Louise Lind Wikborg, Løn- og personalemedarbejder, BQ4G@sof.kk.dk
Lena Johannsen, Løn- og personalemedarbejder, ZK3Q@sof.kk.dk
Tine Ahlmann, Løn- og personalemedarbejder, E54Q@sof.kk.dk

Gitte Kaster Lylloff, HR-medarbejder, AZ3Q@sof.kk.dk

Center for Selvstændig Bolig & Beskæftigelse
Østerfælled Torv 20, 2.
2100 København Ø

Velfærdsteknologisk enhed

Du er velkommen til at kontakte velfærdsteknologisk enhed, hvis du har spørgsmål til centerets tiltag på det velfærdsteknologiske område

Mads Pedersen, IT og kommunikation, E08Z@sof.kk.dk

Niels Lindholm Jørgensen, IT supporter, Elev, EJ0A@sof.kk.dk 
Per Sundall Pedersen, Den selvrensende lejlighed, C80D@sof.kk.dk
Simon Linholt Aalling Nielsen, Projektmedarbejder, B13J@sof.kk.dk

 

Tovholder for studerende

Når du som studerende får tildelt praktik hos CSBB, så skal du rette henvendelse til den overordnede tovholder for studerende i CSBB, som er Lis Hugger Schustin, Faglig udviklingskonsulent, HL70@sof.kk.dk

Her vil du blive orienteret om nedenstående procedure samt lave aftale om det videre forløb.

Procedure ved praktik i CSBB
Som kommende studerende i CSBB inviteres du inden praktikstart til en uformel samtale sammen med de øvrige kommende studerende og en medarbejder fra de organisationer i CSBB, som skal have en studerende i praktik.

Formålet med samtalen er at sikre det bedste match mellem studerende og organisation/team, så begge parter får bedst mulig udbytte af praktikken.

I samtalen får du som studerende mulighed for at fortælle om, hvad der optager dig som pædagogstuderende, hvilken specialisering område du har interesse for, samt hvilke forventninger og ønsker du har til din kommende praktik. 

Medarbejderne fra organisationerne vil give en kort præsentation af deres organisation og de teams, de arbejder i, samt orientere om de muligheder og forventninger, der er til de studerende i CSBB.

Hvis du som studerende har et specifikt ønske ift. en organisation i CSBB, som du gerne vil i praktik i, så vil det komme med i betragtningen efter samtalen, når de studerende fordeles mellem organisationerne.

Senest en uge efter samtalen vil du som studerende blive kontaktet af en medarbejder fra det team, hvor du skal i praktik.

Umiddelbart efter tildeling af praktiksted/team, vil tovholderen for studerende i CSBB fremsende praktikbeskrivelse og uddannelsesplan fra det team, hvor du skal i praktik.