Centerrådet i CSBB

Centerrådet er et udvalg af beboere og pårørende fra de forskellige botilbud i Center for Selvstændig Bolig & Beskæftigelse.

Centerrådet er et hørings- og dialogforum, hvor brugere og pårørende har mulighed for at blive orienteret, hørt og drøfte spørgsmål vedrørende forhold i Centeret.

Centerrådet holder kvartalsvise møder og til alle møder i Centerrådet udarbejdes referater.

Du kan læse referaterne her: