Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse

Vi tilbyder bo- og netværkstilbud til borgere i Københavns kommune med mental funktionsnedsættelse, hjerneskade eller udviklingsforstyrrelse

I CSBB skaber vi rammer og muligheder for øget selvstændighed og livskvalitet for borgere med handicap. Med udgangspunkt i behov, forskellighed og selvbestemmelse understøtter og søger vi, at alle udnytter ressourcer og potentiale optimalt. Gennem høj faglighed, anerkendelse, respekt, involvering og nærvær giver vi borgerne mulighed for at opnå et, for dem, godt liv.