Aspect

Aspect

ASPECT tilbyder boformer for borgere med autismespektrumforstyrrelser (ASF). Vi administerer i alt 5 botilbud beliggende på Amager, Brønshøj, Hellerup, Valby og Vanløse.

ASPECT hører under Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse, Københavns Kommune.

På Tilbudsportalen kan du finde uddybende viden om ASPECT. Det være sig Socialtilsynets rapporter og viden om målgruppe, fysiske rammer, faglige metoder og tilgange m.m.  

Læs mere om ASPECT og de forskellige botilbud på Tilbudsportalen

Vi henviser også til vores folder, der beskriver ASPECTS målgrupper, metoder, tilgange og ydelser:

Folder om ASPECT: Målgrupper, metoder, tilgange og ydelser

Pårørende 

I ASPECT prioriterer vi en løbende dialog med pårørende højt, så der sikres det bedst mulige samarbejde om borgerens liv.

Læs mere om ASPECTS samarbejde med pårørende her.

Medstyrende teams

I ASPECT arbejder alle medarbejdere i medstyrende teams. Det vil sige, at opgaver som vagtplansstyring, og en del af den økonomiske styring, vil blive lagt ud til et team i det tempo, som teamet kan håndtere det. Der er også en forventning om en høj grad af indflydelse og ansvar fra medarbejderne. Medstyre handler også om, at samarbejde går hånd i hånd med fagligheden.